ווסתים ומשדרי לחץ

סדרת EPR

שסתומים פרופורציונליים מאפשרים להתאים את לחץ הפלט באמצעות אות חשמלי. בהתאם ללחץ המוגדר, יש אות חשמלי פלט, הנקרא "אות משוב". לשסתומים אלה יש תצוגה שמלבד ציון הלחץ המוסדר, מקלה על התצורה הודות ללוח המשתמש בצד השסתומים. שסתומים אלה זמינים בגדלים G1/8", G1/4" ו-G1/2".

נגישות