שסתומים פנאומטיים מפוקדים

CETOP שסתומים מפוקדים

טריו אייר מציעה שסתומי CETOP מפוקדים, סדרה UDS:
– השסתומים מסופקים בתצורת 5/2 ו 5/3: CETOP 5, 12 & 32
– סולונואידים לפיקוד: סדרה ULCSV/R, XVF4
– קונקטור: ULR1B
– טווח לחצים: 1.5 עד 10בר
– טווח ספיקות (6 בר): 700 /1,700 / 3,750  ליטר לדקה.
– הגוף עשוי אלומיניום מאולגן, אטמי גומי.
– בסיס לאספקת ושחרור אוויר: UDP
**ניתן לספק את השסתומים בגרסה מוגנת פיצוץ
שסתומים עמידים במחיר אטרקטיבי

ISO 5599/1 שסתומים מפוקדים

טריו אייר מציעה שסתומי ISO 5599/1 מפוקדים, סדרה UDS:
– השסתומים מסופקים בתצורת 5/2 ו 5/3: ISO 1, 2, & 3
– סולונואידים לפיקוד: סדרה C/UECSPB
– קונקטור: ULR1B ו USR102/N9
– טווח לחצים: 1.5 עד 10בר
– טווח ספיקות (6 בר): 1,300 /2,100 / 4,400  ליטר לדקה.
– הגוף עשוי אלומיניום מאולגן, אטמי גומי.
– בסיס לאספקת ושחרור אוויר: UDP
**ניתן לספק את השסתומים בגרסה מוגנת פיצוץ
שסתומים עמידים במחיר אטרקטיבי

שסתומי פופט מפוקדים

טריו אייר מציעה שסתומים פופט מפוקדים, סדרה EK:
שסתומים פופט מפוקדים להרכבה יחידנית או על גבי סעפת אספקה.
– השסתומים מסופקים בתצורת 2/2, 3/2 ו 5/2: G1/8, G1/4, G1/2, G1
– סולונואידים לפיקוד: סדרה UMCSV או C/USCSVG
– קונקטור: ULR1B ו USR102/N9, או ULR1B
– טווח לחצים: 1.5 עד 12בר
– טווח ספיקות (6 בר): 1,150 / 1,700 / 2,600 / 11,000 ליטר לדקה.
– הגוף עשוי אלומיניום מאולגן, הפופטים עשויים ברזל מוקשח מצופה ניקל. אטמי גומי.
– סעפת אספקה: CK8
**דגם 3/2 N.C. מתאים לעבודה גם עם ואקום
**XVF4 לשימוש בפיקוד אוויר

שסתומים מפוקדים – נמור

טריו אייר מציעה שסתומים מפוקדים – נמור – סדרה EK:
שסתומים מפוקדים להרכבה על גבי סעפת אספקה ו/או שחרור אוויר
– שסתומי נמור בקונפיגורציה של 5 פתחים
– השסתומים מסופקים בתצורת 3/2, 5/2 ו 5/3: G1/8, G1/4, G1/2
– סולונואידים לפיקוד: סדרה USCSVP
– קונקטור: ULR1B ו USR102/N9
– טווח לחצים: 2 עד 10 בר
– טווח ספיקות (6 בר): 860 / 1,410 / 3,800 ליטר לדקה.
– השסתומים עשויים אלומיניום מאולגן, עם אטמי גומי.
– סעפת אספקה ושחרור: דגם KB/EK8 או KB/EK4
– סעפת אספקה: CEK8 או CEK4
**ניתן להרכיבם ישירות על בוכנות מסדרת CPUI בעזרת בראקט.

שסתומים לקונקטור חשמלי משותף

טריו אייר מציעה שסתומים קונקטור חשמלי משותף סדרה MEV:
שסתומים מפוקדים לשימוש יחידני או על גבי סעפת לפי תקן (ISO15407-2 (VDMA 24563.
– השסתומים מסופקים בתצורת 5/2 ו 5/3: G1/8
– סולונואידים לפיקוד: סדרה UMCV.
– קונקטור: MEK 192/N
– קונקטור חשמלי משותף: 25 פינים, IP65.
– ספיקה (6 בר): 960 ליטר לדקה.
– טווח לחצים: 1.5 עד 8 בר
– השסתומים עשויים אלומיניום מאולגן, עם אטמי גומי.
– סעפת: דגם MEVX/8 או MEVX/18

שסתומים מפוקדים להרכבה על סעפת

טריו אייר מציעה שסתומים מפוקדים סדרה MEK:
שסתומים מפוקדים להרכבה על גבי פס לפי תקן DIN46277/3
– השסתומים מסופקים בתצורת 5/2 ו 5/3: G1/8, G1/4
– סולונואידים לפיקוד: סדרה UMCSV ו USCSVP
– קונקטור: MEK 192/N ו USR102/N9
– טווח לחצים: 1.5 עד 8 בר
– טווח ספיקות (6 בר): 760 / 1,400 ליטר לדקה.
– השסתומים עשויים אלומיניום מאולגן, עם אטמי גומי.
– סעפת: דגם KB/MEK8

שסתומים עם תקשורת

טריו אייר מציעה שסתומים עם תקשורת מסדרת SK:
שסתומים מפוקדים לשימוש יחידני או על גבי סעפת.
– מסופקים בתצורת 3/2, 5/2, 5/3 ו 3/2+3/2: G1/8
– סולונואידים לפיקוד: 15מ"מ (סדרה UMCV) או 22 מ"מ (אינטגראלי).
– ספיקות (6 בר): 1,260 ליטר לדקה.
– טווח לחצים: 1.5 עד 8 ב
– השסתומים עשויים מאלומיניום מאולגן, עם אטמי גומי וחלקים מטכנו-פולימר
– בסיס KB/SK8
– ניתן לספק את השסתומים מוגני פיצוץ

נגישות